โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA5980063
ชื่อโครงการ : พลวัตของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มไทใหญ่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหง (ใต้คง) สาธารณรัฐประชาชนจีน
  Dynamic of Vernacular Architecture of Tai Yai in Dehong Prefecture, Republic of China
หัวหน้าโครงการ : ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 มิ.ย. 2559
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะของถิ่นฐานบ้านเรือนไทใหญ่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหง สาธารณรัฐประชาชนจีน และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสถาปัตยกรรมกับพหุปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่ไทใหญ่ในจีน

2 เพื่ออธิบายถึงพลวัตของการปรับตัว ตลอดจนการสร้างใหม่และผลิตซ้ำของความหมายและอัตลักษณ์ของกลุ่มไทใหญ่เพื่อการดำรงอยู่ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจีน

3 เพื่อสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทใหญ่ให้ครอบคลุมสี่ถิ่นฐานหลักทั้งในไทย พม่า อินเดีย ตลอดจนอภิปรายสู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทในภาพรวม

สถิติการเปิดชม : 302 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 23 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th