รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6280061
ชื่อโครงการ : แบบจำลองการชนท้าย
  Modeling of rear-end crashed on Highway
หัวหน้าโครงการ : วัฒนวงศ์ รัตนวราห
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : • To study the factors affecting the injury level in the rear-end collision. (Distributed by rear-end crashed types)

• To study the characteristics affecting the accident severity when accident areas are different. (urban and rural areas)

• To select the suitable statistical model for predicting the frequency of rear -end accidents and seek for suitable ways to reduce the number of rear-end collisions.

สถิติการเปิดชม : 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400