รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6280064
ชื่อโครงการ : การศึกษาหน้าที่ของ Memory B cell subsets ในโรคมาลาเรียเพื่อนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาวัคซีนโดยการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีชนิด Neutralizing antibodies
  Understanding function of different subsets of memory B cells in malaria: Approach to developing vaccination strategy in inducing protective neutralizing antibodies
หัวหน้าโครงการ : พัชนี ชูทอง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : In this study, the promising blood stage vaccine candidate of P. vivax malaria and the common polymorphic strain among Thai vivax isolates (DBL-TH antigens) will be carried out as the antigen for demonstrating function of different subsets of malaria-specific MBCs in inducing long-term response and producing neutralizing antibody. Therefore, in this proposal, we plan to address the function of memory B cell subsets in three specific aims:

1. To explore the development and persistence of the different subsets of MBCs in malaria patients.

2. To investigate the ability of a particular memory B cell subsets in producing long-term neutralizing antibody responses.

3. To analyze the repertoire of neutralizing antibodies derived from the certain MBC subsets for identifying target epitopes of these antibodies in vaccine development.

สถิติการเปิดชม : 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400