รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6280089
ชื่อโครงการ : การประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างโดยระเบียบวิธีพลาสติกสเกลบาวดารีไฟไนต์เอเลเมนต์
  Extended Plastic Scaled Boundary Finite Element Analysis for Safety Assessment of Structures
หัวหน้าโครงการ : เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : The main objective of the project is to develop a novel unified computer modeling and analysis framework that is robust and applied to accurately assess the safety of practical, often large-scaled 2D and 3D structures under monotonic and/or complex variable load programs. The developed computer-aided software will be able to quickly determine the safe factor of realistic structures with sophisticated geometries at modest computing efforts.
สถิติการเปิดชม : 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400