รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RSA6280091
ชื่อโครงการ : การพัฒนาทีเซลล์ที่มีประสิทธิภาพจากการกระตุ้นโดยเซลล์เดนไดรติกที่กระตุ้นด้วยตัวเองต่อการกำจัดมะเร็งเต้านมชนิดทริพเพิลเนกาทีฟ
  Development of effector T cells activated by self-differentiated dendritic cell against advanced triple negative breast cancer cells
หัวหน้าโครงการ : ชนิตรา ธุวจิตต์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : Main objective

To establish the effective protocol for generating ex vivo triple negative breast cancer (TNBC)-specific effector T cells by self-differentiated DCs (SD-DCs) presenting specific TNBC antigens (SMART-DCs)

Secondary objectives

1. To find the incidence of mesothelin and nucleolin TNBC antigens in clinical samples of Thai TNBC patients and their clinicopathological correlation

2. To establish the effective production of mesothelin- or nucleolin-presented SMART-DCs and their potential to produce TNBC-specific effector T cells

3. To investigate the killing effect of TNBC-specific effector T cells patient derived TNBC cells

4. To find the immunosuppressive effect of CAFs-derived substances and how to inhibit

สถิติการเปิดชม : 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400