โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6020001
ชื่อโครงการ : การผลักดันข้อสังเคราะห์ผลงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ
 
หัวหน้าโครงการ : กฤตพล สมมาตย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กฤตพล สมมาตย์
หัวหน้าโครงการ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรชัย หายทุกข์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โชค โสรัจกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
โอภาส พิมพา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธำรงค์ เมฆโหรา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพร ดวนใหญ่
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริพร กิรติการกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 28 ต.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำข้อสังเคราะห์จากผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เสนอเป็นกรอบแนวทางการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ ระยะ 20 ปี เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตการเกษตร ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สถิติการเปิดชม : 36 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (38 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 13 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th