โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6090009
ชื่อโครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ของนวัตกรรมเม็ดดินพร้อมถังบำบัดขยะอินทรีย์แบบ 2 in 1 ในเชิงพาณิชย์
 
หัวหน้าโครงการ : คมวิทย์ ศิริธร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
คมวิทย์ ศิริธร
หัวหน้าโครงการ
วรกร ภูมิวิเศษ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีของถังบำบัดขยะอินทรีย์ 2 in 1 ร่วมกับนวัตกรรมเม็ดดินสำหรับการนำไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดของถังบำบัดขยะอินทรีย์ 2 in 1 ร่วมกับนวัตกรรมเม็ดดินสำหรับการนำไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและการผลิตของถังบำบัดขยะอินทรีย์ 2 in 1 ร่วมกับนวัตกรรมเม็ดดินสำหรับการนำไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

4. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านแบบจำลองทางธุรกิจของถังบำบัดขยะอินทรีย์ 2 in 1 ร่วมกับนวัตกรรมเม็ดดินสำหรับการนำไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

5. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินของถังบำบัดขยะอินทรีย์ 2 in 1 ร่วมกับนวัตกรรมเม็ดดินสำหรับการนำไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

6. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจและสังคมของถังบำบัดขยะอินทรีย์ 2 in 1 ร่วมกับนวัตกรรมเม็ดดินสำหรับการนำไปผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์

7. เพื่อจัดทำคู่มือการใช้งานถังบำบัดขยะอินทรีย์ 2 in 1 ร่วมกับนวัตกรรม พร้อมเงื่อนไขการใช้งานผลิตภัณฑ์ถังขยะบำบัดขยะอินทรีย์ 2 in 1 ร่วมกับนวัตกรรมเม็ดดินโดยอ้างอิงตามผลการทดสอบประสิทธิภาพของถังบำบัดขยะอินทรีย์ 2 in 1 ร่วมกับนวัตกรรมเม็ดดินที่ได้จากผลการศึกษาของโครงการทดสอบประสิทธิภาพถังบำบัดขยะอินทรีย์

สถิติการเปิดชม : 140 ครั้ง
ชุดโครงการ : ผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th