โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6090013
ชื่อโครงการ : การใช้สื่อพ็อดแคสต์และองค์ประกอบเสริมอื่นๆ ช่วยเผยแพร่งานวิจัยสกว. สู่สาธารณะ (รายการวิทย์ไทย ซีซั่น 2)
  Using podcast and supplemental material to promote public understanding of TRF research (WiTThai Season 2)
หัวหน้าโครงการ : แทนไท ประเสริฐกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
แทนไท ประเสริฐกุล
หัวหน้าโครงการ
อาจวรงค์ จันทมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลินินา พุทธิธาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อใช้สื่อพ็อดแคสต์ (Podcast) อินโฟกราฟฟิก (infographic) และวีดิโอในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่โดดเด่นของสกว. ออกสู่สาธารณะ

2 เพื่อให้ผู้ฟังรายการเกิดความตระหนักรู้ถึงบทบาทที่สำคัญของสกว.และนักวิจัยไทย

3 เพื่อให้ผู้ฟังรายการได้รับความรู้ควบคู่กับความบันเทิงและอยากติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยไทยต่อไป

4 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ฟังและผู้ผลิตรายการเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

สถิติการเปิดชม : 615 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 46 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th