โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6120006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวโพดหวานสำหรับฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart farmers
  Developing Excellence Practices Center for Small Sweet Corn Farm to Smart Farmers
หัวหน้าโครงการ : เจษฎา นิตยาจาร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เจษฎา นิตยาจาร
หัวหน้าโครงการ
ทวีศักดิ์ ภู่หลำ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : - เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างน้อย 4 กลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้และขยายผลของโครงการ “การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart farmers” โดยเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยจะได้รับความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การเกษตรและกระบวนการการผลิตข้าวโพดหวานที่เหมาะสมกับแปลงขนาดเล็ก ตลอดจนหลักคิดทางการตลาด ที่สามารถนำไปปฏิบัติในระดับไร่นาได้จริง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการผลิตอย่างชาญฉลาด สามารถลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เพิ่มขึ้น และปรับตัวได้อย่างถูกต้องรวดเร็วกับสภาวะแวดล้อมการผลิตที่เปลี่ยนไป
สถิติการเปิดชม : 377 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 21 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th