โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6190003
ชื่อโครงการ : การผลิตสื่อสารคดีดิจิตอลเพื่อสื่อสารงานวิจัย
  Short-form digital documentaries for research communication
หัวหน้าโครงการ : วิภา สุขวัฒนาวิทย์
ทีมวิจัย :
วิภา สุขวัฒนาวิทย์
หัวหน้าโครงการ
ธเนศ รัตนกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลักษณา จีระจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุษยา ลิ้มวิลัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.1. เพื่อผลิตสื่อสารคดีขนาดสั้นสำหรับออนไลน์ (Short-form digital documentaries) ความยาว 60-90 วินาที จำนวน 156 ตอน ตลอดระยะเวลา 12 เดือน (เฉลี่ยสัปดาห์ละ 3 ตอน) เพื่อสื่อสารงานวิจัยของ สกว. ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้เห็นความสำคัญของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคม สัมภาษณ์นักวิจัย และเก็บภาพ Footage เป็น Digital Format

1.2. เพื่อให้ผู้ชมเกิดความตระหนักรู้ถึงบทบาทที่สำคัญของ สกว.และนักวิจัยไทย

1.3. เพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ควบคู่กับความบันเทิง และอยากติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยไทยต่อไป

1.4. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ชมและผู้ผลิตรายการเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

1.5. ถอดบทเรียนการสื่อสารงานวิจัยในสื่อออนไลน์

สถิติการเปิดชม : 504 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 48 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th