โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6290001
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ : บริหารจัดการน้ำของประเทศไทย ปี 2562
  Knowledge Management : Water Management of Thailand 2019
หัวหน้าโครงการ : วิมลพร ใบสนธิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 30 พ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1 สื่อสารองค์ความรู้งานวิจัยด้านการจัดการน้ำของสกว. เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนัก สู่การเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้ประโยชน์

2แปลงข้อมูลความรู้จากงานวิจัยด้านการจัดการน้ำของสกว. นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เช่น นิทรรศการ อินโฟกราฟิก วิดีโอ ข่าว บทความ

3 นำเสนองานวิจัยด้านการจัดการน้ำของสกว. ในช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะ(Mass Media) และช่องทางสื่อออนไลน์ (Social Media)

สถิติการเปิดชม : 447 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 103 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th