โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RUG6290010
ชื่อโครงการ : โครงการผลิตสื่อสารคดีดิจิตอลเพื่อสื่อสารงานวิจัย (ปีที่2)
  Short-form digital documentaries for research communication (Year 2)
หัวหน้าโครงการ : ธเนศ รัตนกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อผลิตสื่อสารคดีขนาดสั้นสำหรับออนไลน์ (Short-form digital documentaries) ความยาวไม่เกิน 3 นาที จำนวน 100 ตอน และคลิปคำบรรยายภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ตอน

2.เพื่อผลิตบทความ ความยาว 1,000 – 1,500 คำ จำนวน 30 บทความ

3.เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ชมและผู้ผลิตรายการเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

4.เพื่อให้ผู้ใช้สื่อออนไลน์เข้าถึงผลงานของนักวิจัยไทยผ่านช่องทางออนไลน์ของ สกสว. โดยได้รับความรู้ควบคู่กับความบันเทิง และอยากติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยไทยต่อไป

5.เพื่อจัดทำถอดบทเรียนการถ่ายทำสารคดีวิจัย ไปจนถึงการโพสต์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวให้กับทาง สกสว. ใช้สำหรับการต่อยอดต่อไป

สถิติการเปิดชม : 242 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 26 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th