โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SIP62T0004
ชื่อโครงการ : การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย (ปีที่ 1)
 
หัวหน้าโครงการ : สัจจา ไกรศรรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีความโดดเด่น รวมถึงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่มีการพัฒนาอยู่แล้ว ในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง ให้มีความหลากหลายบนฐานภูมิวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยว ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2) พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยวิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากชุมชนต้นแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การขยายผลพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย

3) พัฒนาโมเดลธุรกิจการจัดกิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event business model) ในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง

4) วิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเมืองต้นแบบการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง

สถิติการเปิดชม : 564 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการวิจัย Spearhead ด้านเศรษฐกิจ กลุ่มการบริการมูลค่าสูง: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 193 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th