โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5830304
ชื่อโครงการ : เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย
  Water Resource Management Criteria concerning Economic-Social Development of Thailand
หัวหน้าโครงการ : นิรมล สุธรรมกิจ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นิรมล สุธรรมกิจ
หัวหน้าโครงการ
ชยันต์ ตันติวัสดาการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาณิศา วิชุพงษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภัทรา วิเศษศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชล บุนนาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2558
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างแผนที่โครงข่ายของทางน้ำ และศึกษาการกระจายน้ำที่มีอยู่ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความต้องการใช้น้ำ เพื่อตอบสนองรูปแบบการพัฒนาต่างๆทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและกายภาพ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน ประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย

3. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่พิจารณาทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและกายภาพเพื่อกำหนดกติกาการจัดสรรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรมและเท่าเทียม

4. เพื่อพัฒนาหลักการ และเกณฑ์การจัดสรรน้ำจากศักยภาพและความต้องการที่มี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สถิติการเปิดชม : 775 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 512 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th