โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI5920206
ชื่อโครงการ : การพยากรณ์ภูมิอากาศรายฤดูเพื่อใช้สำหรับแบบจำลองการคาดการณ์ผลผลิตข้าวสำหรับประเทศไทย
  Seasonal Climate Forecasting Model for Rice Yield Modeling over Thailand
หัวหน้าโครงการ : ชาคริต โชติอมรศักดิ์
ทีมวิจัย :
ชาคริต โชติอมรศักดิ์
หัวหน้าโครงการ
อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1) พัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศรายฤดูเพื่อใช้ในแบบจำลองการคาดการณ์ผลผลิตข้าวสำหรับประเทศไทย

2) เพื่อจำลองสภาพภูมิอากาศในอดีตสำหรับประเทศไทย 35 ปีช่วง ค.ศ. 1980-2015 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศรายฤดู

3) พยากรณ์สภาพภูมิอากาศรายฤดูล่วงหน้ารายฤดูแบบเวลาจริง (Real-time forecast) 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อในการคาดการณ์ผลผลิตข้าวล่วงหน้า

4) เพื่อสร้างฐานข้อมูลสภาพภูมิอากาศในอดีตและการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศล่วงหน้ารายฤดูเพื่อใช้ในการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 643 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 131 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th