โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : SRI6120202
ชื่อโครงการ : การศึกษาระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารกับการค้าระหว่างประเทศภายใต้กฎระเบียบใหม่
 
หัวหน้าโครงการ : รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข
หัวหน้าโครงการ
วรรณวิสา อุ่นคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมาลี พุ่มภิญโญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษามาตรฐานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองด้านอาหารตามหลักการของ CCFICS และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล

2. ศึกษากฎหมายไทยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออก

3. ศึกษาระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของไทย มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทย

4. ศึกษาข้อตกลงการค้าร่วม และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของประเทศคู่ค้า

5. เปรียบเทียบการใช้หลักการ CCFICS ในระบบตรวจสอบและออกใบรับรองของสากลกับประเทศไทย

6. เสนอแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
สถิติการเปิดชม : 364 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th