โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : PDG62M9002
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
 
หัวหน้าโครงการ : นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาทบทวนข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

2. เพื่อ Mapping กลไกเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถสร้างโจทย์วิจัยในพื้นที่ ที่จะก่อให้เกิดจิตสำนึกพลเมืองจากฐานงานที่ตนเองเลือกทำ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัดจำนวน 10 โครงกา

4. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยร่วม ที่สอดคล้องกับสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ ชุมชน ตำบล อำเภอและจังหวัด

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 950 ครั้ง
ชุดประเด็น : การวิจัยเรื่อง "เด็ก เยาวชน และครอบครัว" (189 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 109 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th