โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG42N0018
ชื่อโครงการ : การเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
  Empowering Rural People in Increasing the Effectiveness of Tambon Administrative Organization
หัวหน้าโครงการ : นายศุภศิษฏ์ หล้ากอง
ทีมวิจัย :
ศุภศิษฏ์ หล้ากอง
หัวหน้าโครงการ
อุบลรัตน์ ศรีตันดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรทัย ไชยเดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพรัตน์ เดคำกาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิณเพราะ กัณฑ์อุไร
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรี นันทะเสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนร่วมกับ อบต.

2. เพื่อพัฒนาแนวทางหรือกลไกที่เหมาะสม ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของ อบต.หนองปลาสะวาย
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 5,803 ครั้ง
ชุดประเด็น : การบริหารจัดการท้องถิ่น (263 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 939 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th