โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG42N0021
ชื่อโครงการ : รูปแบบการจัดการที่ทำให้กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรภาคเหนือประสบความสำเร็จ
  Successful Management of Agricultural Product Processing Groups
หัวหน้าโครงการ : รศ.ประหยัด สายวิเชียร
ทีมวิจัย :
ประหยัด สายวิเชียร
หัวหน้าโครงการ
กาญจนา เกียรติมณีรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรอนงค์ ธรรมกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดการที่ทำให้กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ

2. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบริหารและการจัดการกิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนานำไปทดลองประยุกต์ใช้กับกลุ่มอื่นๆ ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

3. เพื่อติดตามประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบในวัตถุประสงค์ที่ 2 และนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปแบบ (Model) ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 2,005 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (307 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 195 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th