โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG42N0024
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  Khongthun Mooban Management Model in Tambon Thapladuk, Mae Tha District, Lamphun Province
หัวหน้าโครงการ : นายกำธร ธิฉลาด
ทีมวิจัย :
กำธร ธิฉลาด
หัวหน้าโครงการ
ศุภักษิน แก้วยศ
ผู้ช่วยนักวิจัย
ไพบูลย์ สุรินทร์เปา
ผู้ช่วยนักวิจัย
บุญถึง วงค์คม
ผู้ช่วยนักวิจัย
สนั่น ใจมา
ผู้ช่วยนักวิจัย
จำลอง ขุนทอง
ผู้ช่วยนักวิจัย
ไพบูลย์ จำหงษ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิลาวัณย์ บุญชุ่ม
ผู้ช่วยนักวิจัย
คณาวุฒิ วุฒิวงค์
ผู้ช่วยนักวิจัย
ยืน เป็นพนัสสัก
ผู้ช่วยนักวิจัย
อุดม กันจินะ
ผู้ช่วยนักวิจัย
เกศรินทร์ สิทธิชัยวงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
บำเพ็ญ เมืองมูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
เพ็ญศรี วุฒิวงค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิกร ทุนกาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2542
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารกองทุนด้านเศรษฐกิจในตำบล

2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกองทุนด้านเศรษฐกิจในตำบล

3. เพื่อสร้างกลไกของ อบต. ในการพัฒนาแนวทางการบริหารกองทุนด้านเศรษฐกิจในตำบล
รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 4,075 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (307 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 1,110 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th