โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG49M0018
ชื่อโครงการ : การศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระศรีอยุธยาโดยความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน (เด็กดอน ...เด็กดี)"
 
หัวหน้าโครงการ : นายสุรกิจ สุวรรณแกม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุรกิจ สุวรรณแกม
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการของเด็กและเยาวชน ตำบลดอนหญ้านาง และถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมาในตำบลดอนหญ้านาง

2. เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน

3. เพื่อให้คนในชุมชน ( บ้าน วัด โรงเรียน ) ได้รับรู้สภาพปัญหาเด็กและเยาวชนที่แท้จริง และเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 672 ครั้ง
ชุดประเด็น : การวิจัยเรื่อง "เด็ก เยาวชน และครอบครัว" (175 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 74 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th