โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG59N0025
ชื่อโครงการ : การประยุกต์หลักศาสนธรรมเพื่อการฟื้นฟูการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของคนในหมู่บ้านใต้ร้อง
 
หัวหน้าโครงการ : นายแสวง ปวงจักร์ทา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2559
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์บริบทชุมชนบ้านใต้ร้อง

2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านใต้ร้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

3. เพื่อศึกษาบทบาทของศาสนาในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

4. เพื่อศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและ ผลกระทบต่อการสร้างการมีส่วนร่วม

5. เพื่อศึกษาประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่จะสร้างการฟื้นฟูการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของคนในหมู่บ้านใต้ร้อง

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 417 ครั้ง
ชุดประเด็น : การบริหารจัดการท้องถิ่น (252 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 55 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th