โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60E0025
ชื่อโครงการ : การค้นหารูปแบบอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
 
หัวหน้าโครงการ : นางปัณทม สงวนเรือง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 5.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตและการจัดการอาหารสัตว์ของเกษตรกรในระบบเกษตรกรรม

5.2 เพื่อศึกษาความรู้การผลิตอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในชุมชนบ้านหินสิ่วและชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

5.3 เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไข การผลิตอาหารสัตว์ในระดับครอบครัวเกษตรกรที่เหมาะสม

5.4 เพื่อศึกษารูปแบบการผลิตอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 415 ครั้ง
ชุดประเด็น : เกษตรกรรมยั่งยืน (240 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 55 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th