โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60M0014
ชื่อโครงการ : "ลือกะเวาะเต่อเราะถ่งหม่า” ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ “คลิ-เฆอะ” อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาหมู่บ้านจะแก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 
หัวหน้าโครงการ : นายโท่โรงซ่า พนาสุขสันต์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อทบทวนองค์ความรู้ “คลิ-เฆอะ” ในอดีต ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสำรวจสถานภาพ “คลิ-เฆอะ” การคงอยู่ตามวัฒนธรรม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตามสังคม เศรษฐกิจ

3. เพื่อสำรวจทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มเยาวชนที่มีต่อ “คลิ-เฆอะ”

4. เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาปัจจุบันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

5. เพื่อค้นหาแนวทางการอนุรักษ์ “คลิ-เฆอะ” อย่างมีส่วนร่วม

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 158 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (542 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 2 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th