โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60N0004
ชื่อโครงการ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านวังหาดและ กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
หัวหน้าโครงการ : นายสำราญ ใจดา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังต่อไปนี้

1.1 ศึกษาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1.2 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านวังหาด

1.3 ศึกษางานหรือกิจกรรมที่กำหนดขีดความสามารถของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

3. ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 185 ครั้ง
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 33 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th