โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60S0027
ชื่อโครงการ : ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์วิจัยนวัตกรรมชุมชนประมงพื้นบ้านปัตตานี
 
หัวหน้าโครงการ : นายมูหามะสุกรี มะสะนิง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 ศึกษาศักยภาพและต้นทุนเดิมของชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานีที่เอื้อต่อการต่อยอดพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยนวตกรรมชุมชน

2 ศึกษานวตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี

3 ศึกษารูปแบบของศูนย์วิจัยนวตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเชิงประเด็นต่างๆของชุมชน

4 กำหนดทิศทางการสร้างและการแพร่กระจายนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานีภายใต้บริบทสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านการสร้างปฏิบัติการจริงทางสังคม

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 144 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนประมง (1 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 19 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th