โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61E0003
ชื่อโครงการ : การขยายตลาดเพื่อการสร้างพื้นที่สีเขียว กรณีตลาดศุกร์สุขภาพ ในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
หัวหน้าโครงการ : นายประจักษ์ ลือฉาย
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษา การผลิต การแปรรูป การจำหน่าย และการบริหารจัดการตลาด อัตลักษณ์ของตลาด และสภาพปัญหาของการสร้างพื้นที่สีเขียวของอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งปัจจัยและเงื่อนไขที่สำคัญที่ทำให้มีการขยายตลาดในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

3. เพื่อศึกษาแนวทางการขยายตลาดเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

4. เพื่อพัฒนารูปแบบตลาดที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวในอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 337 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 18 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th