โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61E0052
ชื่อโครงการ : การจัดการและการปรับตัวของชุมชนรอบพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจากโครงการของภาครัฐ
 
หัวหน้าโครงการ : -อุษา กลิ่นหอม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ-สังคม ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พื้นที่ การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตของชุมชนรอบแก่งละว้า

2) เพื่อติดตามหนุนเสริมด้านวิชาการ ด้วยวิธีการ เครื่องมือ และการค้นหาความรู้ให้กับโครงการศึกษาหารูปแบบ วิธีการ และแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรที่อาศัยในพื้นที่ริมแก่งละว้าท่ามกลางกระแสการพัฒนา ภายใต้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด

3) เพื่อสนับสนุนการสังเคราะห์ จัดการความรู้และจัดทำข้อเสนอต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการรักษาระบบนิเวศและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรและชุมชนรอบแก่งละว้า

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 277 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (542 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 11 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th