โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61N0035
ชื่อโครงการ : พื้นที่เรียนรู้วิถีคนเลี้ยงช้างด้วยภูมิปัญญาปกาเกอะญอบ้านปูเต้อ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 
หัวหน้าโครงการ : นางสาววิชญา เผ่าสุวินัย
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. การทบทวนสถานการณ์ความเหมาะสมของพื้นที่ระบบนิเวศน์ที่สอดคล้องกับเงื่อนไข ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การเลี้ยงช้างในปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างด้วยวัฒนธรรมปกาเกอะญอบ้านปูเต้อ

3. เพื่อค้นหาแนวทางการจัดการ “คนอยู่ได้ ช้างอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” ที่มุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

4. เพื่อศึกษาการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่การ เลี้ยงช้างตามภูมิปัญญาปกาเกอะญอ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 206 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (542 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 9 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th