โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61S0021
ชื่อโครงการ : การเรียนรู้และขับเคลื่อนเพื่อขอรับรองมาตรฐานสินค้าประมงอินทรีย์กับการสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย : ศึกษากรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มวิสาหกิจโอรังปันตัย
 
หัวหน้าโครงการ : นายมูฮำหมัด สะอะ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 3.2.1 เพื่อสร้างการขับเคลื่อนที่สามารถทำให้สินค้าเนื้อสัตว์ทะเลสดชนิดต่างๆของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอรังปันตัยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

3.2.2 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อ 1 ให้สามารถสร้างการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจับสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรในแง่มุมใหม่ๆให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านไปพร้อมกันด้วย

3.2.3 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้สามารถสร้างการรับรู้และการตอบรับของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมกันด้วย

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 169 ครั้ง
ชุดประเด็น : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (542 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 10 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th