โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62E0002
ชื่อโครงการ : การสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทยและกัมพูชา
 
หัวหน้าโครงการ : นางปราณี ระงับภัย
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อติดตามและสนับสนุนโครงการวิจัยเดิมของปี 2560 จำนวน 8 โครงการและพัฒนาข้อเสนอโครงการใหม่ของปี 2562 จำนวน 4 โครงการ เกิดการต่อยอดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

2) เพื่อพัฒนากลุ่มเยาวชนให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน

3) เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไข และผลกระทบของการใช้กระบวนการทำงานแบบ CBR เพื่อหนุนเสริมให้เกิดการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดข้ามแดนบนฐานความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย – กัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษและชุดสัมมาชีพ

4) เพื่อเขียนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย(RE) จำนวน 6 เรื่อง และเกิดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ

รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์:
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
สถิติการเปิดชม : 248 ครั้ง
ชุดประเด็น : เศรษฐกิจชุมชน (308 โครงการ)
ดาวน์โหลดไปแล้ว : 14 ครั้ง
แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
   
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th