โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (760)
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (197)
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (1721)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1327)
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (848)
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (294)
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (538)
อื่นๆ (องค์ความรู้ใหม่) (71)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5756 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอะดิโนที่ตรวจพบในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้กลืนกัน ผู้ป่วยที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันและในสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
แคทรียา คำทิพย์, 2561
การศึกษาการลดการดูดซึมและขนส่งโลหะแคดเมียม ที่มีผลมาจากการแข่งขันการดูดซึมและขนส่งแร่ธาตุ Ca, Mg, Mn ผ่านโปรตีนเลือกผ่านของต้นข้าว
ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร, 2561
การสร้างเซลล์ไลน์ชนิดเซอโทลีเซลล์และการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพูลิโพเท้นส์ในแมวบ้าน
ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ, 2561
การริเริ่มดำเนินการและการประเมินสมรรถนะด้านกรีนโลจิสติกส์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย
ปนิทัศน์ สุรียธนาภาส, 2560
การค้นหาซิงกูลาริตี้โดยใช้ลำดับของฟังก์ชันของการประมาณค่าแบบเอร์มีต-พาร์เดย์, การประมาณค่าแบบพาร์เดย์-ฟาร์เบอร์ในรูปแบบเวกเตอร์ และการประมาณค่าแบบพาร์เดย์แอลฟาเบต้าในรูปแบบเวกเตอร์
ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ, 2560
การผลิตรีคอมบิแนนท์ยูริเคสของปลาซีลาคานท์และมิวแทนท์ที่มีความคงทนเพื่อพัฒนาเป็นตัวยารักษาภาวะกรดยูริกในกระแสเลือดสูง
ศักดิ์ดา ใยน้อย, 2560
การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบัติเฉพาะของพอลิเมอร์ร่วมลักษณะคล้ายบรัช จากโอลิโกแลคติคแอซิด สเตอริโอคอมเพลกซ์ และนอร์บอร์นีนที่มีอนุพันธ์ของกรดอะมิโน
สุทธิรา สุทธสุภา, 2560
ตัวแบบเชิงการแปรผันอันดับสูงชนิดใหม่สำหรับการประมวลผลภาพ
นพดล ชุมชอบ, 2560
ประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในการควบคุมแมลงวันผลไม้ศัตรูพริก (Bactrocera latifrons Hendel) ในสภาพไร่
ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์, 2560
การตอบสนองต่อแก๊สของฟิล์มบางแคลเซียมคอปเปอร์ไททาเนตที่โดปด้วยโลหะทรานซิชันเตรียมโดยวิธีโซลเจล
สตรีรัตน์ โฮดัค (กำแพงแก้ว), 2560
การวิเคราะห์การลู่เข้าของอัลกอริทึมใหม่สำหรับการแก้ปัญหาจุดตรึงร่วมแยกที่ไม่สอดคล้อง
กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ, 2560
การออกแบบและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ผสม สำหรับการเปลี่ยนสารอนุพันธ์จากชีวมวลให้เป็นผลิตภัณฑ์แกมมาวาเลโรแลคโตน
สัญชัย คูบูรณ์, 2560
คุณสมบัติของกราฟที่มีความต่อเนื่อง 4 แบบภายในที่ไม่มีกราฟลูกบาศก์เป็นกราฟย่อย
ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์, 2560
การศึกษาปฏิกิริยากลีเซอรอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์
บุญเดช เบิกฟ้า , 2560
การศึกษาเซอร์เฟสโฟโตโวเทคของ CH3NH3PbI3 เพอรอฟสไกท์: บทบาทของชั้นเลือกประจุต่อการแยกประจุที่ถูกกระตุ้นด้วยแสง
นพพร รุจิสัมพันธ์, 2560
การสังเคราะห์ฟิล์มบางคอปเปอร์ซิงก์ทินซัลไฟด์โซลาร์เซลล์ด้วยวิธีคอนเวคทีฟดีโพสิชัน
ปารวี วาศน์อำนวย, 2560
การพัฒนาระบบริเริ่มทิน(II) แบบแมคโครสำหรับการควบคุมการสังเคราะห์พอลิเอสเทอร์น้ำหนักโมเลกุลสูง
วาณิช หลิมวานิช, 2560
การออกแบบวิธีการประมวลผลสัญญาญร่วมขั้นสูงสำหรับช่องสัญญาณการบักทึกแบบบิตแพตเทิร์นและระบบการบันทึกความหนาแน่นเชิงพื้นที่สูงยิ่งประเภทอื่นๆ
Lin Min Min Myint, 2560
พอลิเมอร์อิเล็กโตรไลต์เมมเบรนจากพอลิอะคริโลไนไตรล์-โค-สไตรีน ซัลโฟนิกแอซิด
สุรางคนา มาตย์วิเศษ, 2560
ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่
กานดา ล้อแก้วมณี, 2560

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5756  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 288
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th