โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (783)
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (207)
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (1793)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1356)
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (901)
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (306)
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (564)
อื่นๆ (องค์ความรู้ใหม่) (77)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5987 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การตรวจชนิดของเชื้อพยาธิที่มีเห็บเป็นพาหะในเลือดสุนัขด้วยเทคนิค high resolution melting analysis
กิตติศักดิ์ พุทธชาติ, 2562
การศึกษาฤทธิ์ของโพรไบโอติกส์ (Lactobacillus rhamnosus) ต่อการยับยั้งการเติบโตของเซีสต์ในโรคถุงน้ำในไต
เชาวลิต ยั่วจิตร, 2561
เสถียรภาพของโปรตีนต่อการแสดงออกทางคลินิกของภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ชนิดต่างๆ
อุษา บุญยืน, 2561
การกระทำทางสวิตช์โดยนัยทั่วไปบนพื้นฐานการมอดูเลตแบบสเปซเวกเตอร์เพื่อปรับปรุงสมรรถนะของคอนเวอร์เตอร์กำลังแบบสองทิศทางชนิดเฟสเดียวสามกิ่งสำหรับการประยุกต์ใช้ในระบบโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กมาก
วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล, 2561
อุปกรณ์ฐานกระดาษสำหรับตรวจวัดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาหารที่ให้ผลเร็ว
ธีรยุทธ วิไลวัลย์, 2561
ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคนาโนแคปซูลไคโตซาน-ทองคำผ่านระบบอิมัลชัน
สุวบุญ จิรชาญชัย, 2561
การประดิษฐ์และประเมินชุดทดสอบแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟฟีความไวสูงเพื่อตรวจแยกการติดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis complex และ Non-tuberculous mycobacteria
วัชระ กสิณฤกษ์, 2561
การย่อยสลายสารประกอบไนโตรเจนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมออกไซด์โครงสร้างหนึ่งมิติขนาดนาโน
กุลนันทน์ เกียรติกิตติพงษ์, 2561
การเมืองว่าด้วยส่วย การรีดไถ และนายหน้าเอกสารกับปัญหาการจัดการแรงงานข้ามชาติ
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2561
โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” กลุ่ม MMS 9 - มหาวิทยาลัยราชภัฏ/เทคโนโลยีราชมงคล
วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์, 2561
สารกึ่งตัวนำชนิดเพอรอฟสไคท์ชนิดที่มีค่าความเป็นพิษน้อยและเสถียรภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ในไทย
พงศกร กาญจนบุษย์, 2561
สายอากาศแบบรอบตัวอัตราขยายสูงโดยใช้แถวลำดับแบบร่องและเทคนิค EBG สำหรับการสื่อสารไร้สายสมัยใหม่
เภาภัทรา คำพิกุล, 2561
โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" กลุ่ม MMS 7–ภาคใต้
อมรรัตน์ พงศ์ดารา, 2561
โครงการ: “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” กลุ่ม MMS 5 - ภาคเหนือ
เกตุ กรุดพันธ์, 2561
ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในเนื้อเยื่อชีวภาพขณะอยู่ภายใต้คลื่นเหนือเสียงความเข้มสูง (เชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์)
ธีรพจน์ เวศพันธุ์, 2561
จมูกอิเล็กทรอนิกส์ แบบกระเป๋าหิ้วสำหรับตรวจวัดกลิ่นในสิ่งแวดล้อม
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, 2561
การประยุกต์ใช้ระบบมัดจำคืนเงินเพื่อจัดการขยะบรรจุภัณฑ์อันตรายในภาคเกษตรกรรมของไทย
คมวิทย์ ศิริธร, 2561
การประเมินและการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของพฤติกรรมสุขภาพและโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อังศินันท์ อินทรกำแหง, 2561
ไขความลับทางวิวัฒนาการของการปลดปล่อยก๊าซจากกาแล็กซี่ด้วยข้อมูลจากการสำรวจผ่านอุปกรณ์ไฮเปอร์สุพรีมแคมของหอดูดาวซูบารุ
สุรพงษ์ อยู่มา, 2561
การกำจัดไนโตรเจนออกไซด์จากแก๊สผสมโดยใช้วัสดุที่มีรูพรุน – การจำลองทางคอมพิวเตอร์
ตติยา โชคบุญเปี่ยม, 2561

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5987  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 300
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th