โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (739)
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (184)
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (1646)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1303)
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (813)
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (282)
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (528)
อื่นๆ (องค์ความรู้ใหม่) (70)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5565 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
คนางค์ คันธมธุรพจน์, 2560
การออกแบบตัวควบคุมใหม่แบบผสมสำหรับการทำงานพร้อมกันที่ปรับเปลี่ยนแบบภาพฉายฟังก์ชันของโครงข่ายพลวัตซับซ้อนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาผสมและการเชื่อมต่อแบบหลายโครงข่ายไม่เชิงเส้นและการประยุกต์
ธงชัย บทมาตย์, 2560
ความไม่เท่าเทียมของสะสารและปฏิสะสารในเอกภพ
ปฏิภาณ อุทยารัตน์, 2560
ชีวภูมิศาสตร์ของสาหร่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สเตฟาโน ไดร์สมา, 2560
การสำรวจพฤติกรรมของคนในชุมชนก่อนการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาปรับใช้ในชุมชนครบวงจรเพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดี
วรพงศ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ, 2560
การใช้สารลดแรงตึงผิวในการผลิตไมโครอิมัลชันสำหรับการซักฟอกและกำจัดน้ำมันพืชอย่างมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ำเพื่อการประหยัดพลังงาน
ชดชนก อัฑฒพงศ์, 2560
การสำรวจและศึกษาอย่างเป็นระบบถึงประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ล้างจมูกในประเทศไทย
ภาธร ภิรมย์ไชย, 2560
กราฟจำนวนควบคุมต่อเนื่องวิกฤติที่มีจุดตัด
ภวธน เขมะวิชานุรัตน์, 2560
ผลการเสริมน้ำส้มควันไม้ไผ่ในอาหารต่อสมรรถภาพ คุณภาพเปลือกไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่ในระยะสุดท้ายของการให้ผลผลิต
เจษฎา รัตนวุฒิ, 2560
กลไกการออกฤทธิ์ของพลัมบาจินและบทบาทของเอนไซม์ NADPH: quinine oxidoreductase 1 (NQO1) ในมะเร็งเต้านมที่ดื้อยาต้านฮอร์โมน
วรรณรัศมี เกตุชาติ, 2560
การศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีเมทอกซีฟลาโวนที่สกัดจาก Kaempferia parviflora ในการยับยั้งสัญญาณการเจริญและการมีชีวิตรวมถึงฤทธิ์ที่กระตุ้นให้เซลล์มะเร็งรังไข่และเซลล์มะเร็งปากมดลูกตาย
วุฒิไกร นิ่มละมูล, 2560
ประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยแสงของสารประกอบอินทรีย์โดยใช้วัสดุคอมโพสิต บิสมัธวานาเดต/ซิลิกอนไดออกไซด์ และกราฟีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
ดวงดาว จันทร์เนย, 2560
การสร้างเสริมคุณภาพประสบการณ์การเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ: เรื่องเล่าจากนักศึกษาและนักวิชาการต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย
นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, 2560
การปรับปรุงการประเมินมลพิษจากไฟป่าในพื้นที่อนุภาคลุ่มน้ำโขงโดยการใช้ข้อมูลดาวเทียมความละเอียดสูงร่วมกับการยืนยันข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแบบจำลองคุณภาพอากาศและการจัดการคุณภาพอากาศ
เอกพล จันทร์เพ็ญ, 2560
การศึกษาการสื่อสารกับปัจจัยความสุขของประชาชนในประเทศไทย กรณีศึกษาภาคเหนือและภาคกลาง
พนิดา จงสุขสมสกุล, 2560
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ nanoemulsions และ nanoparticles สำหรับนำส่ง curcumin เพื่อใช้ในอาหาร
ธนิดา ฉั่วเจริญ, 2560
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี C-K และโมเดล PIPE : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการสอนตามทฤษฎี
มยุรี เสือคำราม, 2560
ทักษะทางการเงินกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
ดลินา อมรเหมานนท์, 2560
การศึกษากระบวนการเสื่อมสภาพจากความชื้นของวัสดุเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์วอปสไกท์
ชาญ ลออวรเกียรติ, 2560
กลไกเชิงลึกของผลของการยับยั้งเอนไซม์ไดเพ็พทิดิลเพ็พทิเดส 4 ต่อหัวใจในหนูเพศผู้ที่มีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินร่วมกับการขาดฮอร์โมนเพศ
ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ, 2560

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5565  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 279
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th