โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (777)
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (205)
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (1774)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1345)
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (884)
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (303)
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (554)
อื่นๆ (องค์ความรู้ใหม่) (75)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5917 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของระบบวนเกษตรยางพาราที่ปฏิบัติดีในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย  
วิโชติ จงรุ่งโรจน์, 2561
ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคนาโนแคปซูลไคโตซาน-ทองคำผ่านระบบอิมัลชัน
สุวบุญ จิรชาญชัย, 2561
โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" กลุ่ม MMS 7–ภาคใต้
อมรรัตน์ พงศ์ดารา, 2561
โครงการ: “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” กลุ่ม MMS 5 - ภาคเหนือ
เกตุ กรุดพันธ์, 2561
การประเมินและการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะครอบครัวกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุทางวัฒนธรรมของพฤติกรรมสุขภาพและโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกและความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อังศินันท์ อินทรกำแหง, 2561
การศึกษาการลดการดูดซึมและขนส่งโลหะแคดเมียม ที่มีผลมาจากการแข่งขันการดูดซึมและขนส่งแร่ธาตุ Ca, Mg, Mn ผ่านโปรตีนเลือกผ่านของต้นข้าว
ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร, 2561
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอะดิโนที่ตรวจพบในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้กลืนกัน ผู้ป่วยที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันและในสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
แคทรียา คำทิพย์, 2561
การเติมตะกอนบำบัดน้ำเสียที่มีอายุนานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารมลพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงในระบบบำบัดตะกอนเร่งแบบสองสภาวะ
จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์, 2561
การสร้างเซลล์ไลน์ชนิดเซอโทลีเซลล์และการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพูลิโพเท้นส์ในแมวบ้าน
ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ, 2561
ไฮบริดออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานเทอร์โมอิเล็กทริกและไพอิโซอิเล็กทริก
ภาณุพงศ์ ใจบาล, 2561
เดนไดรเมอร์สำหรับนำส่งยาสู่เป้าหมายเพื่อรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อม
ชุดา จิตตสุโภ, 2561
วิธีการข้างหน้า-ข้างหลังแบบปรับปรุงสำหรับแก้ปัญหาค่าสมดุลแยกส่วนและปัญหาการหาค่าศูนย์
วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก, 2560
โครงสร้าง สมบัติทางเคมีไฟฟ้า และทางแม่เหล็กของโครงสร้างนาโนออกไซด์เจือแม่เหล็กกลุ่มทินออกไซด์
ขวัญฤทัย วงศาพรม, 2560
การศึกษากระบวนการเสื่อมสภาพจากความชื้นของวัสดุเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์วอปสไกท์
ชาญ ลออวรเกียรติ, 2560
การสังเคราะห์ตัวควบคุมสำหรับระบบเชิงอนุพันธ์และระบบเชิงผลต่างไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาเป็นช่วงพร้อมกับการประยุกต์
คณิต มุกดาใส, 2560
การพัฒนายาเม็ดลอยตัวไรโบฟลาวินที่ประกอบด้วยผงโฟมความหนาแน่นต่ำเตรียมโดยเทคนิคการหลอมด้วยความร้อนและอัดรีด
วรวุฒิ เกรียงไกร, 2560
การเคลื่อนที่ของกำแพงโดเมนในวัสดุที่มีแมกนีไทเซชันในแนวตั้งฉากที่เกิดจากผลของสปินฮอลล์
พรรณวดี จุรีมาศ, 2560
ความยั่งยืนและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารเกษตร: กรณีศึกษาข้าวหอมมะลิอินทรีย์
พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, 2560
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับมาตรวิทยาและฟิสิกส์อะตอมโดยใช้ field programmable gate array
ธเนศ พฤทธิวรสิน, 2560
กลไกเชิงลึกของผลของการยับยั้งเอนไซม์ไดเพ็พทิดิลเพ็พทิเดส 4 ต่อหัวใจในหนูเพศผู้ที่มีภาวะอ้วนและดื้อต่ออินซูลินร่วมกับการขาดฮอร์โมนเพศ
ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ, 2560

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5917  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 296
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th