โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (774)
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (205)
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (1767)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1342)
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (877)
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (300)
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (549)
อื่นๆ (องค์ความรู้ใหม่) (75)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5889 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของระบบวนเกษตรยางพาราที่ปฏิบัติดีในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย  
วิโชติ จงรุ่งโรจน์, 2561
ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคนาโนแคปซูลไคโตซาน-ทองคำผ่านระบบอิมัลชัน
สุวบุญ จิรชาญชัย, 2561
โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System" กลุ่ม MMS 7–ภาคใต้
อมรรัตน์ พงศ์ดารา, 2561
โครงการ: “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” กลุ่ม MMS 5 - ภาคเหนือ
เกตุ กรุดพันธ์, 2561
การศึกษาการลดการดูดซึมและขนส่งโลหะแคดเมียม ที่มีผลมาจากการแข่งขันการดูดซึมและขนส่งแร่ธาตุ Ca, Mg, Mn ผ่านโปรตีนเลือกผ่านของต้นข้าว
ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร, 2561
การเติมตะกอนบำบัดน้ำเสียที่มีอายุนานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารมลพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงในระบบบำบัดตะกอนเร่งแบบสองสภาวะ
จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์, 2561
การสร้างเซลล์ไลน์ชนิดเซอโทลีเซลล์และการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดพูลิโพเท้นส์ในแมวบ้าน
ณรงค์ ทิพธนวัฒนะ, 2561
ไฮบริดออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านพลังงานเทอร์โมอิเล็กทริกและไพอิโซอิเล็กทริก
ภาณุพงศ์ ใจบาล, 2561
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสอะดิโนที่ตรวจพบในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้กลืนกัน ผู้ป่วยที่มีอาการกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันและในสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
แคทรียา คำทิพย์, 2561
การค้นหาโดยอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากภาพถ่ายจอประสาทตา
วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์, 2560
ลักษณะทางพันธุศาสตร์และจุดกำเนิดลูกผสมของผึ้งพันธุ์ Apis mellifera ในประเทศไทย
อัศเลข รัตนวรรณี, 2560
การศึกษาสมบัติอิเล็กโตรแคลอริกของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกรีแลกเซอร์ที่มีพีแอลแซททีเป็นฐาน
อภิชาต ลิมปิชัยพานิช, 2560
ศึกษาเปรียบเทียบการต้านของซีสต์ของเชื้ออะแคนทามีบาต่อน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในสถานพยาบาลและประสิทธิภาพของ contact lens solutions ในการทำลาย เชื้ออะแคนทามีบาจีโนไทม์ T3, T4, T5
พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์, 2560
การตรวจคัดกรองโมเลกุลขนาดเล็กที่ยับยั้งโปรติเอสหลัก (3CLpro) ของไวรัสโคโรนาในแมวโดยใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, 2560
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของพิษต่อกล้ามเนื้อและพิษต่อไตจากงูแมวเซาในหนูขาวที่หมดสติ
เจนยุทธ ไชยสกุล, 2560
การศึกษาลักษณะเฉพาะและกลไกทางพยาธิสภาพของความผิดปกติของช่องปากและฟันในกลุ่มอาการผิดปกติที่หายาก
ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์, 2560
การพัฒนาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วชนิด BCZT ด้วยการเจือสาร BCTS สำหรับการประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน
ภูริพัฒน์ กันธา, 2560
การผลิตและการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างของแก้วเพื่อออกแบบสำหรับเป็นวัสดุกำบังรังสี: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแก้วตัวอย่างกับคอนกรีตมาตรฐาน
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย, 2560
อิทธิพลของความหนาแน่นอนุภาคและความเร่งไร้หน่วยต่อปรากฏการณ์การแยกชั้นในวัสดุเม็ดสองมิติภายใต้การสั่นสะเทือนในแนวดิ่ง: การเปรียบเทียบระหว่างอนุภาคห้าเหลี่ยมด้านเท่าและอนุภาคกลม
ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ, 2560
การสังเคราะห์และการวิเคราะห์อนุภาคนาโนนาเพอร์รอฟสไกท์แลนทานัมเฟอร์เรตและสารประกอบแลนทานัมเฟอร์เรต/โลหะออกไซด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ประสิทธิภาพสูง
อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์ , 2560

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 5889  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 295
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th