โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (807)
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (220)
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ (1830)
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1375)
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (926)
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ (317)
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (576)
อื่นๆ (องค์ความรู้ใหม่) (78)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 6128 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนในเซลล์สืบพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งไขกระดูกเสื่อมเอ็มดีเอสและมะเร็งเม็ดเลือดขาวฉับพลันชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
จันทนา ผลประเสริฐ, 2562
การตรวจชนิดของเชื้อพยาธิที่มีเห็บเป็นพาหะในเลือดสุนัขด้วยเทคนิค high resolution melting analysis
กิตติศักดิ์ พุทธชาติ, 2562
ประสิทธิภาพคอนกรีตซ่อมแซมตัวเองด้วยการใช้สปอร์แบคทีเรียที่ชักนำให้เกิดการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต
สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง, 2562
สมบัติเชิงกลและสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริก และสมรรถนะของวัสดุผสมเซรามิกไพอิโซอิเล็กทริก/ซีเมนต์/PVDF สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจจับสภาพที่ถูกฝังในโครงสร้างคอนกรีต
รัตติยากร เรียนยอย, 2561
การวิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบจำลองเซลลูลาร์ออโตมาตา-มาร์คอฟ (Cellular Automata-Markov)
สุธี อนันต์สุขสมศรี, 2561
การออกแบบคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของ h-BN/Blue Phosphorene van der Waals Heterostructure โดยระเบียบวิธีทางทฤษฎี
ธนายุทธ แก้วมารยา, 2561
การควบคุมความถี่ของระบบไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ ด้วยวิธีการควบคุมแบบเป็น ลำดับขั้น สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า
ปารเมศ วิระสันติ, 2561
ผลของภาวะเครียดออกซิเดชันภายใต้ภาวะน้ำตาลสูงต่อการแพร่ลุกลามของมะเร็งท่อน้ำดี
วันชนะ สืบไวย, 2561
การเปลี่ยนหญ้าเนเปียร์เป็นน้ำตาลและสารมูลค่าเพิ่มด้วยการปรับสภาพด้วยด่างเจือจาง: การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการและการลดน้ำเสีย
ปริปก พิศสุวรรณ, 2561
การพัฒนาชุดสมการสำหรับทำนายความหนาแน่นของพลังงานคลื่นผิวน้ำพร้อมการประยุกต์งานใช้สำหรับชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ชัชวิน ศรีสุวรรณ, 2561
การพัฒนาวัสดุผสมตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ปรับปรุงผิว-รีดิวซ์ กราฟีนออกไซด์-ซีเรียมออกไซด์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงด้วยแสงอาทิตย์
ปานไพลิน สีหาราช, 2561
การพัฒนาวิธีแบบใหม่สำหรับหาเส้นโค้งขีดจำกัดการย่นและการนำไปใช้ทำนายการเริ่มเกิดรอยย่นในกระบวนการดึงขึ้นรูปลึก
แสนสด พานิช, 2561
แผนภูมิการกระจายของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในชนเผ่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
รสริน การเพียร, 2561
การพัฒนาตัวควบคุมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการฝังด้วยวิธีการใหม่ของการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองคงทนที่มีพื้นฐานเป็นท่อป้อนกลับผลลัพธ์แบบไม่เชื่อมตรงสำหรับกระบวนการเกิดพอลิเมอร์ที่มีความไม่แน่นอนร่วมกับความผิดพลาดของการประมาณสถาน
พรชัย บำรุงศรี, 2561
การเติมตะกอนบำบัดน้ำเสียที่มีอายุนานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารมลพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงในระบบบำบัดตะกอนเร่งแบบสองสภาวะ
จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์, 2561
ปฏิสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน สิ่งแวดล้อม และมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลตามแนวชายทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในสมัยโฮโลซีน
ปรมิตา พันธ์วงศ์, 2561
การเพิ่มมูลค่าก๊าซมีเทนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาผ่านปฏิกิริยาคู่ควบของมีเทน
อนุสรณ์ สืบสาย, 2561
การวิเคราะห์ความคิดเชิงนามธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรมในพุทธศิลป์ของภาคใต้
สมพร ธุรี, 2561
การพัฒนาแอนติบอดีต่อสารกวาคูรินและวิธีการวิเคราะห์โดยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพกวาวเครือขาว
กรวิทย์ อยู่สกุล, 2561
การเติมแต่ง Li และ Ti บนวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ 525 เพื่อเป็นวัสดุกักเก็บพลังงาน
พรจักร ศรีพัชราวุธ, 2561

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธญเธ‡เธ„เนŒเธ„เธงเธฒเธกเธฃเธนเน‰เนƒเธซเธกเนˆ ทั้งหมด 6128  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 307
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th