โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธ™เธงเธฑเธ•เธเธฃเธฃเธกเธชเธ–เธฒเธšเธฑเธ™
หน่วยจัดการงานวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (41)
ระบบวิจัย (12)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ™เธงเธฑเธ•เธเธฃเธฃเธกเธชเธ–เธฒเธšเธฑเธ™ ทั้งหมด 53 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ รับใช้ชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน
อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, 2554
โครงการประสานงานการพัฒนาต้นแบบการจัดการเพื่อสร้างคนสู่อาชีพในพื้นที่ด้วยการวิจัยและการศึกษา
พัชริน ดำรงกิตติกุล, 2554
ประสานงานร้านค้า "ธุรกิจสร้างสรรค์ : จากท้องถิ่นสู่สากล" และการสาธิตประกวดการทำอาหารไทยในมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคลบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
นฤมล นันทรักษ์, 2554
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพ พื้นที่ภาคตะวันตก
กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล, 2554
โครงการ "วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่"
อนุช อาภาภิรม, 2554
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารอีสานเพื่อสุขภาพจังหวัดอุดรธานี
ศิวพงศ์ จำรัสพันธุ์, 2553
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษา มีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารท้องถิ่นโคราช "กินเข่าค่ำ"
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย, 2553
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ปิยวรรณ ปาลาศ, 2553
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจขนมไทย จังหวัดเพชรบุรี
ณปภา หอมหวล, 2553
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีทักษะการวิจัยให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวงพร ภู่ผะกา, 2553
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
มาลี หมวกกุล, 2553
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถประกอบธุรกิจอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ปลาหวานผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ครวญ บัวคีรี, 2553
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา, 2553
โครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร(Food Business Entrepreneur) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สุภาภรณ์ สมไพบูลย์, 2553
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถจัดการระบบธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารชาววังสวนสุนันทา
นฤมล เปียซื่อ, 2553
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่การประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร กรณีการบริหารจัดการธุรกิจไข่เค็มไชยา ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์, 2553
การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.
ยอดหทัย เทพธรานนท์, 2551
ผู้ประสานงานโครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว.
ปรัชญา เวสารัชช์, 2551
การประเมินผลกระทบโครงการการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน(ข้าวและอ้อย)
สมพร อิศวิลานนท์, 2551
โครงการประเมินโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่, 2551

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธ™เธงเธฑเธ•เธเธฃเธฃเธกเธชเธ–เธฒเธšเธฑเธ™ ทั้งหมด 53  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th