โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เธ™เธฑเธเธงเธดเธˆเธฑเธขเธฃเธธเนˆเธ™เน€เธขเธฒเธงเนŒ
นักวิจัยรุ่นเยาว์ 1 (35)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ™เธฑเธเธงเธดเธˆเธฑเธขเธฃเธธเนˆเธ™เน€เธขเธฒเธงเนŒ ทั้งหมด 35 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ผู้ประสานงานชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "Local Science Project (LSP)"
สมชาย ธนสินชยกุล, 2552
ศูนย์สังเกตการณ์โลกและอวกาศเพื่อการเรียนรู้
ฐากูร เกิดแก้ว, 2552
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านความรู้คิดเพื่อการเรียนการสอนของครู
สมชาย ธนสินชยกุล, 2552
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน ปีการศึกษา 2552
ฐากูร เกิดแก้ว , 2552
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
สุวิมล ว่องวาณิช, 2551
โครงการ "ผู้ประสานงานชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น "
สมชาย ธนสินชยกุล, 2551
ครุวิจัย-พลังงาน
กำพล ประทีปชัยกูร, 2551
โครงการนำร่อง "ศูนย์สังเกตการณ์ภาวะการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อการเรียนรู้"
ฉันทนา เชาว์ปรีชา, 2551
ประชุมวิชาการ "LESA Project: อัจฉริยะภาพเด็กไทย กับงานวิจัยโลกและดวงดาว"
ฐากูร เกิดแก้ว , 2551
โครงการครุวิจัย - ซากดึกดำบรรพ์
วราวุธ สุธีธร, 2551
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สุพจน์ บุญแรง , 2550
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนปีการศึกษา 2550
ฐากูร เกิดแก้ว , 2550
ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
ยรรยงค์ อินทร์ม่วง, 2550
ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
วราวุธ สุธีธร, 2550
"ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล"
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2549
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน
ฐากูร เกิดแก้ว , 2549
ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
ฐากูร เกิดแก้ว , 2549
ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
ยรรยงค์ อินทร์ม่วง, 2548
โครงการครุวิจัย-วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
ฐากูร เกิดแก้ว , 2548
ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์"
วราวุธ สุธีธร, 2548

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เธ™เธฑเธเธงเธดเธˆเธฑเธขเธฃเธธเนˆเธ™เน€เธขเธฒเธงเนŒ ทั้งหมด 35  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th