โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 


  เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ
พืช (363)
สัตว์ (313)
ด้านการจัดการผลผลิตเกษตร (83)
นโยบายเกษตร (78)
เกษตรยั่งยืน (37)
คุณภาพอาหารเพื่อการส่งออก (Export Food Quality) (10)
อื่นๆ (เกษตร) (207)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 1091 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานปลาน้ำจืดธรรมชาติสู่การเพิ่มมูลค่าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ศักรินทร์ นนทพจน์, 2560
การวิเคราะห์ผลกระทบของการขยายการผลิตปาล์มน้ำมันต่อการเปลี่ยนเเปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในภาคใต้ เเละกรณีศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พัฒนันติ์ บุญญานุพงศ์, 2560
การพัฒนาระบบสารสนเทศกาลอากาศและการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดอากาศแบบไร้สายและเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร, 2560
การศึกษาวิธีเพิ่มเปอร์เซ็นต์การออกดอกลำไยนอกฤดูในฤดูฝน
พาวิน มะโนชัย, 2560
การจัดการที่ดินเกษตรไทย : จากวิกฤตสู่ยั่งยืน
โสภณ ชมชาญ, 2560
การศึกษาเเละสังเคราะห์สถานภาพเเละทิศทางงานวิจัยภายใต้นโยบายเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, 2560
แผนยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำหมันโดยเครือข่ายทางสังคม
เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2560
การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นเซริซินจากไหมอีรี่ผสมแป้งข้าวเจ้าสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคที่ผิวหนัง
อนุชา รักสันติ, 2560
แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ในเชิงอุตสาหกรรม
ณัฐพล พจนาประเสริฐ , 2559
การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในระบบปล่อยตามธรรมชาติจังหวัดลำปางเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตและการตลาดชุมชน
สุมาฬี พรหมรุกขชาติ , 2559
รูปแบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเพื่อความมั่นคงชุมชนและเป็นรายได้เสริมในระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการจัดการแบบ Zero waste
กชพร ศิริโภคากิจ, 2559
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
อนุรักษ์ สันป่าเป้า, 2559
การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ยุทธศาสตร์การผลักดันทางการตลาดในระดับชุมชนและระดับบน
นพพร วายุโชติ, 2559
การควบคุมศัตรูสำคัญของพริกด้วยเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Beauvaria Bassiana
มาลี ตั้งระเบียบ, 2559
การพัฒนาน้ำยาอบเชยจีนชนิดระบบนำส่งยาแบบก่อให้เกิดไมโครอิมัชันเอง เพื่อใช้ในการต้านจุลชีพในไก่เนื้อ
ณัฐวุฒิ เจริญไทย, 2559
การพยากรณ์ภูมิอากาศรายฤดูเพื่อใช้สำหรับแบบจำลองการคาดการณ์ผลผลิตข้าวสำหรับประเทศไทย
ชาคริต โชติอมรศักดิ์, 2559
สารเอทีฟอนตกค้างในผลทุเรียนหมอนทอง และทางเลือกในการบ่มเพื่อการส่งออก
พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, 2559
การใช้แนวทางสหวิทยาการและการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการผลิตไก่ประดู่หางดำตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสร้างความยั่งยืนของอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
สุวิทย์ โชตินันท์, 2559
แนวทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก สปป.ลาว สู่อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทย
สุภาภรณ์ พวงชมภู, 2559
รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เขมรัฐ เถลิงศรี, 2559

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ ทั้งหมด 1091  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 55
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th