โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

  เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒ > เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธญเธฒเธซเธฒเธฃเน€เธžเธทเนˆเธญเธเธฒเธฃเธชเนˆเธ‡เธญเธญเธ (Export Food Quality)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธญเธฒเธซเธฒเธฃเน€เธžเธทเนˆเธญเธเธฒเธฃเธชเนˆเธ‡เธญเธญเธ (Export Food Quality) ทั้งหมด 10 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
การศึกษากระบวนการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพริกป่น
ปริญญา วงษา, 2551
การศึกษาและยกร่างกฎหมายอาหารตามมาตรฐานสากล
ประภาพร ขอไพบูลย์, 2550
การจัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยและสัมมนาความต้องการข้อมูลด้านการตลาดของอาหารฮาลาล
กุณฑลี รื่นรมย์, 2549
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกและพริกไทยในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชผักตระกูลกะหล่ำ
ไสว บูรณพานิชพันธุ์, 2549
การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดทำระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของประเทศไทยเพื่อรองรับการค้าเสรี
เบญจมาศ ปัทมาลัย, 2549
การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม
ชัชรี นฤทุม, 2548
การวิเคราะห์โอกาสและศักยภาพของการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก
วิสิฐ จะวะสิต, 2547
การศึกษาเบื้องต้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกต่อความมั่นคงทางอาหารของไทย
อรรถชัย จินตะเวช, 2547
การพัฒนาระบบรับรองความปลอดภัยจาก FMD ตลอดขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สุกร
วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์, 2546
การพัฒนาผลไม้กวน (ผลไม้แผ่น) เพื่อยกระดับมาตรฐานและการศึกษาการตลาด
รัตนา อัตตปัญโญ, 2546
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเธญเธฒเธซเธฒเธฃเน€เธžเธทเนˆเธญเธเธฒเธฃเธชเนˆเธ‡เธญเธญเธ (Export Food Quality) ทั้งหมด 10 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 1 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th