โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

  เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > เน„เธกเน‰เนเธฅเธฐเน€เธขเธทเนˆเธญ
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน„เธกเน‰เนเธฅเธฐเน€เธขเธทเนˆเธญ ทั้งหมด 20 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
การพัฒนาหัวเชื้อมายคอร์ไรซ่าที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเจริญของยูคาลิปตัสที่ปลูกเป็นการค้า
สายสมร ลำยอง, 2553
การรักษาสภาพไม้ยางพาราด้วยน้ำส้มควันไม้
ธเนศ รัตนวิไล, 2549
การพัฒนากระบวนการกำจัดสีจากน้ำทิ้งจากโรงเยื่อกระดาษโดย Phanerochaete chrysosporium
ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2548
การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตและกลั่นแยกน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ, 2548
โครงการ "การอบแห้งไม้ยางด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งในระดับกึ่งอุตสาหกรรม"
ราม แย้มแสงสังข์, 2548
การพัฒนากระบวนการอบที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเหมาะสมสำหรับประยุกต์กับเตาอบที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา
บุญนำ เกี่ยวข้อง, 2548
การแยกองค์ประกอบทางเคมีของต้นปาล์มน้ำมันโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำ
วิทยา ปั้นสุวรรณ, 2547
การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบไม้ยางพาราของห้องอบไม้ระบบสุญญากาศที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม
ชวลิต เพ็ชร์น้ำสิน , 2547
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมกรรมเกี่ยวเนื่อง
อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2547
ต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเส้นใยของใบสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, 2546
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน„เธกเน‰เนเธฅเธฐเน€เธขเธทเนˆเธญ ทั้งหมด 20 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป>  
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th