เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ > เธเธฃเธฐเธšเธงเธ™เธเธฒเธฃเธœเธฅเธดเธ•เธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ›
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ ทั้งหมด 31 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาการเสริมแรงยางไฮดรอจิเนตไนไตรล์โดยใช้ระบบสารตัวเติมและสารโคเอเจนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมลูกกลิ้งสมรรถนะสูง
ชาคริต สิริสิงห   : งานวิจัยปี 2553
PDF Icon
การพัฒนาและศึกษากระบวนการผลิตน้ำปลาโซเดียมต่ำโดยวิธีการแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา   : งานวิจัยปี 2553
PDF Icon
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “อินนูลินไหลผ่าน” จากแก่นตะวันเพื่อผสมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ปราโมทย์ แพงคำ   : งานวิจัยปี 2552
PDF Icon
การพัฒนาเจลอิเล็กโทรไลต์สำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์ว
อรวรรณ ชัยลภากุล   : งานวิจัยปี 2552
PDF Icon
งานวิจัยและพัฒนาระบบอบแห้งไม้ยางพาราเชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟชนิดป้อนคลื่นหลายตำแหน่งที่ไม่สมมาตรร่วมกับระบบลมร้อนและสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   : งานวิจัยปี 2552
PDF Icon
การศึกษาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสมรรถนะของหัวบันทึกทางแม่เหล็ก
อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร   : งานวิจัยปี 2552
PDF Icon
การพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า
สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ   : งานวิจัยปี 2552
PDF Icon
ผลของการให้ดีเอ็นเอวัคซีนในการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อพี อาร์ อาร์ เอส ในสุกรที่เลี้ยงในฟาร์มอุตสาหกรรม
สันนิภา สุรทัตต์   : งานวิจัยปี 2552
PDF Icon
การพัฒนารูปแบบยาของแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งยาโดยใช้แนวทางด้านนาโนเทคโนโลยี
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์   : งานวิจัยปี 2550
PDF Icon
การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยการผสมพอลิแอลแลคไทด์กับเม็ดแป้งที่ผ่านกระบวนการด้วยเอนไซม์
อำนาจ เจรีรัตน์   : งานวิจัยปี 2550
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธเธฃเธฐเธšเธงเธ™เธเธฒเธฃเธœเธฅเธดเธ•เธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ› ทั้งหมด 31 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 4
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400