โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

  เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ > เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธžเธชเธฑเธ‡เธ„เธก
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธžเธชเธฑเธ‡เธ„เธก ทั้งหมด 18 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะ
ปิยะ อุทาโย, 2558
Musculosketetal injury and Management of Elderly, Handicapped and Vulnerable Individuals
พัชรี คุณค้ำชู, 2556
การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานกรณีศึกษา ผลกระทบของการเจ็บป่วยด้วยโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานของแรงงานในคลังสินค้า
วรวิทย์ เจริญเลิศ, 2555
แบบแผนการใช้เวลาของผู้สูงอายุไทย
รัชพันธุ์ เชยจิตร, 2554
โครงการวิจัยเพศและการสื่อสารในสังคมไทย ระยะที่สอง
วิลาสินี พิพิธกุล, 2547
การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพของคนพิการ
พิมพา ขจรธรรม, 2546
การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด ระยะที่ 2
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา, 2546
โครงการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติในการตรวจพิสูจน์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพตามร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ....…
พรประภา แกล้วกล้า, 2545
โครงการศึกษาพัฒนาวิธีประมาณจำนวนประชากรผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระดับประเทศจากการสำรวจ
วิชัย โปษยะจินดา, 2544
การศึกษามาตรฐานเชิงกระบวนการการพยาบาลอาชีวอนามัย
วราศรี สีตลพฤกษ์, 2543
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธžเธชเธฑเธ‡เธ„เธก ทั้งหมด 18 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป>  
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th