โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 

  เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝ > เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž)
 
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž) ทั้งหมด 9 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง Sustainable Energy and Environment (SEE 2018)
สุนีรัตน์ ฟูกุดะ, 2562
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 10 การบริหารจัดการน้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ
สุภัทรา วิเศษศรี, 2562
ขีดสมรรถนะที่จำเป็นของหน่วยงานไทยในการสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์, 2560
การศึกษาเพื่อพัฒนาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ณรงค์ ใจหาญ, 2560
การจัดการความรู้ด้านคุณภาพอากาศ และพัฒนาแผนที่นำทางงานวิจัย ด้านการเพิ่มคุณภาพอากาศในประเทศไทย
ศิริมา ปัญญาเมธีกุล, 2559
ผลกระทบที่เกิดจากการจัดบริการสาธารณสุขให้ประชาชนกัมพูชาอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์, 2553
การประเมินระดับสารที่มีคุณค่าทางสุขภาพและสารตกค้างที่เป็นอันตรายทางการเกษตรในส้มสายน้ำผึ้ง
ทิพวรรณ ประภามณฑล, 2551
กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, 2548
การหายุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในทศวรรษใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศไทย
เลอสรร ธนสุกาญจน์, 2544
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : เธญเธทเนˆเธ™เน† (เธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธž) ทั้งหมด 9 รายการ , แสดงหน้าละ 10 รายการ
หน้า : 1 / 1 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th