โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ทั้งหมด 70 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาคุณภาพผลลำไยโดยการห่อช่อผล
ธีรนุช เจริญกิจ
การตัดแต่งเพื่อลดขนาดทรงพุ่มของลำไย
พาวิน มะโนชัย
การแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้และการตายของต้นลำไยที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สารคลอเรต
สมชาย องค์ประเสริฐ
การพัฒนาแถบบ่งชี้การหมดคุณภาพการบริโภคผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์
วรภัทร ลัคนทินวงศ์
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะละกอ
นงนุช โสรัตน์
การศึกษาวิธีการยับยั้งการออกดอกของลำไยในฤดูกาลปกติ
พาวิน มะโนชัย
การป้องกันมะละกอจากโรคใบด่างจุดวงแหวนโดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรม
สุณี เกิดบัณฑิต
การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ยในมังคุด
สุมิตรา ภู่วโรดม
การจัดการธาตุอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยในสวนทุเรียน
สุมิตรา ภู่วโรดม
การพัฒนาเครื่องตัดแต่งกิ่งเพื่ออุตสาหกรรมไม้ผล
ธงชัย ยันตรศรี
ผลกระทบด้านสุขภาพในกลุ่มเกษตรกรและคนงานที่สัมผัสสารโพแทสเซียมคลอเรต
พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคของไม้ผล I
วิจิตรา ลีละศุภกุล
การประเมินผลกระทบของการใช้สารคลอเรตในสวนลำไยต่อสิ่งแวดล้อม
สมชาย องค์ประเสริฐ
การวิเคราะห์ใบเพื่อกำหนดแนวทางในการประเมินระดับธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมสำหรับลิ้นจี่ที่ปลูกในเขตภาคกลางของประเทศไทย
อรุณศิริ กำลัง
การศึกษาการออกดอกของลำไยและการควบคุม
ยุทธนา เขาสุเมรุ
การวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
วิชา หมั่นทำการ
การพัฒนาสารเร่งดอกลำไยที่มีโปตัสเซี่ยมคลอเรตเป็นองค์ประกอบหลักในรูปแบบที่ปลอดภัยและสะดวกกับการใช้ของชาวสวนลำไย
สมคิด พรหมมา
การประเมินความปลอดภัยของลำไยหลังจากการใช้สารโปแตสเซี่ยมคลอเรต
อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ
การคัดเลือก การพัฒนา และการขยายพันธุ์มะม่วงแก้วสำหรับที่ดอนอาศัยน้ำฝน
ธวัชชัย รัตน์ชเลศ
การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของลิ้นจี่ของไทย โดยเทคนิคอณูชีววิทยา
สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ทั้งหมด 70  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 4
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th