โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : Thai Fruits - Functional Fruits ทั้งหมด 90 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อองค์ความรู้เรื่อง “ทุกวันทุกวัย กินผักผลไม้ หลากหลายคุณค่า”
ราตรี ปั้นพินิจ
ปริมาณสารพฤกษเคมีในทุเรียน มังคุด และสับปะรดแช่เยือกแข็ง
พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย
ผลไม้และผักพื้นบ้าน ช่วยสร้างเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท
ยุพิน ขำนิล
การวิเคราะห์ปริมาณสาร phenolic acids ในผลไม้เขตร้อนบางชนิดโดยวิธีไฮเพอร์ฟอร์มมานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
กมลวรรณ ชูชีพ
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลไม้ไทยในเซลล์ลำไส้มนุษย์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ oxidative stress
ชาญณรงค์ เมืองน้อย
ฤทธิ์ลดการอักเสบและลดอนุมูลอิสระในเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ชนิดโมโนไซด์ที่เหนี่ยวนำด้วยไลโปโปลีแซคคาไรด์ของสารสกัดจากมะละกอ ส้มโอ ฝรั่ง และทุเรียน
ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นในผลหม่อนสายพันธุ์ต่างๆ
ลือชัย บุตคุป
ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450
กนกวรรณ จารุกำจร
ผลบำรุงระบบประสาทของมะม่วง มะละกอ และน้ำมะพร้าวต่อความจำและสมรรถภาพทางกายในหนู
นิวัติ เทพาวราพฤกษ์
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน
เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำคั้นส้มโอต่อการทกงานของหลอดเลือดในหนูที่มีคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง
วชิราวดี มาลากุล
การวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ คาโรทีนอยด์ และกรดฟีนอลิกในมะละกอสายพันธุ์ครั่งเนื้อแดงและครั่งเนื้อเหลือง
สุนันท์ บุตรศาสตร์
องค์ประกอบทางเคมีของมะขามหวาน
พรประภา ชุนถนอม
ปริมาณฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์และคุณสมบัติพรีไบโอติกในลิ้นจี่ สับปะรด ลำไย และส้มเขียวหวาน
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
ปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลมะม่วงดิบในประเทศไทย
กฤษณ์ สงวนพวก
ฤทธิ์ของสารสกัดเนื้อส้มโอต่อการยับยั้งการย่อยคาร์โบไฮเดรตและไขมัน และการต้านไกลเคชั่น
สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา
ผลพฤกษเคมีในกล้วยหอมต่อภาะเครียดออกซิเดชั่นในมนุษย์
วินธนา คูศิริสิน
ผลของการรับประทานผลไม้ต่อการเพิ่มระดับเมลาโทนินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในอาสาสมัครสุขภาพดี
สุภัสร์ สุบงกช
การศึกษาอันตรกิริยาทางเภสัชจลศาสตร์ระหว่างน้ำทับทิมและยาไซโคลสปอรินในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี
ภัควดี เสริมสรรพสุข
การศึกษาผลของสับปะรด แตงโม และฝรั่ง ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด และการทำงานของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครปกติ
สุภีนันท์ อัญเชิญ

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :Thai Fruits - Functional Fruits ทั้งหมด 90  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 2 / 5
 <หน้าก่อนนี้  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th