โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ทั้งหมด 70 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกดอกและติดผลไม่สม่ำเสมอของมะม่วง
กฤษณา กฤษณพุกต์
การศึกษาและวิจัยอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนกำจัดวัชพืชใต้ต้นมะม่วง
มงคล กวางวโรภาส
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดัชนีความถี่ธรรมชาติที่สัมพันธ์กับคุณภาพของทุเรียน
อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
การดัดแปรกระบวนการสุกของมะม่วงโดยเทคนิคพันธุวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของมะม่วง
พรทิพย์ ชัยมณี
วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดเพื่อการแปรรูปเป็นเนื้อลำไยอบแห้งในเชิงพาณิชย์
รัตนา อัตตปัญโญ
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย
พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
การพัฒนาระบบการให้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสวนทุเรียน
อิทธิสุนทร นันทกิจ
การควบคุมโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญของลำไยและการพัฒนาการวินิจฉัยโรค เพื่อผลิตต้นพันธุ์ปราศจากโรค
จริยา วิสิทธิ์พานิช
Quality Assurance of Longan, Durian and Lychee for Export
ซิงชิง ทองดี
การควบคุมโรคผลเน่าของทุเรียน (Durio zibethinus L.)
สมศิริ แสงโชติ

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ไม้ผลและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ ทั้งหมด 70  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 4 / 4
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th