โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : Thai Fruits - Functional Fruits
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : Thai Fruits - Functional Fruits ทั้งหมด 90 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
อนันต์ อุ่นอรุณ
ใยอาหารจากผลไม้ไทยบางชนิด: องค์ประกอบทางเคมี และคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระ
ถาวร จันทโชติ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำคั้นส้มโอต่อการทำงานและการซ่อมแซมเยื่อบุหลอดเลือด
สุวรา วัฒนพิทยกุล
การหาปริมาณฟรักโตโอลิโกแซคคาไรด์จากกล้วยพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย
สุวัฒนา พฤกษะศรี
ผลไม้ไทยต้านออกซิเดชันในโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ : การปกป้องไม่ให้เกิดออกซิเดชันต่อลิโปโปรตีน โปรตีน และการสลายไฟบริน
รุ้งสิริ โชติปฎิเวชกุล
การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วย และมะละกอ
ศิริธร ศิริอมรพรรณ
คุณค่าโภชนาการของผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพ และมูลค่าเพิ่ม
รัชนี คงคาฉุยฉาย
สารออกฤทธิ์สำคัญในสับปะรดพันธุ์ที่ผลิตเพื่อการค้าในประเทศไทย
สุทธิวัลย์ สีทา
การประเมินสารออกฤทธิ์สำคัญในกลุ่ม Flavonoids และ Anthocyanins ของส้มโอพันธุ์ทองดี พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวใหญ่ และพันธุ์ทับทิมสยาม ที่ปลูกในประเทศไทย
เสาวภา ไชยวงศ์
การวิเคราะห์ปริมาณและทดสอบประสิทธิภาพในการเป็นพรีไบโอติกส์ของอินูลินในผลไม้ไทย
มัลลิกา (ไตรเดช) ชมนาวัง  

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :Thai Fruits - Functional Fruits ทั้งหมด 90  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 5 / 5
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th