โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งหมด 146 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาการผลิตและระบบการจัดการฟาร์มเห็ดสมุนไพรเพื่อการนำมาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในเชิงบูรณาการร่วมกับเห็ดเศรษฐกิจ
ชิดชม ฮิรางะ
การสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชชาปัญจขันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยการตรวจสอบสารออกฤทธิ์ที่มีผลทางการส่งเสริมสุขภาพ แนวทางใหม่ของเกษตรยั่งยืน
อานนท์ บุณยะรัตเวช
การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปี 2557
ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์หมัก สำหรับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
ปราโมทย์ แพงคำ
การวิจัยและพัฒนาชั้นเคลือบโลหะบนพลาสติกโดยการเคลือบด้วยไอกายภาพ
สุรสิงห์ ไชยคุณ
การพัฒนาเทคโนโลยีฟลูออเรสเซนต์เพื่อตรวจสอบเชื้อโรคในอาหารอย่างรวดเร็ว
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งหมด 146  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 8 / 8
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้ 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th