ชุดโครงการ : ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม ทั้งหมด 10 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การศึกษาการถอดบทเรียนในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากงานวิจัยภายใต้แบรนด์ Innovative House
เสมอ ถาน้อย2559
PDF Icon
“ผลิตภัณฑ์ซุปที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ”ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
ศิริธร ศิริอมรพรรณ2559
PDF Icon
Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2559
ศิริวรรณ เสาร์ชัย2559
PDF Icon
“การพัฒนาวิธีทดสอบโคซี่สำหรับตรวจกรองโรคนิ่วปัสสาวะ”ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
ชาญชัย บุญหล้า2559
PDF Icon
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตผงบุกคุณภาพสูงและวิธีการประยุกต์ใช้
ขวัญรัฐ ส่วนพงษ์2559
PDF Icon
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย“LIF SEA Regional Hub 2016
ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล2559
PDF Icon
“ไม้เท้าเลเซอร์สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการเดินติดขัด” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
รุ่งโรจน์ พิทยศิริ2559
PDF Icon
“PURINA –การผลิตน้ำสะอาดขนาดเล็กแบบพกพา” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล2559
PDF Icon
Tough Heart: ไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดมะม่วงสำหรับใช้ในการผลิตช็อคโกแลตทนอุณหภูมิสูง ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
โสภาค สอนไว2559
PDF Icon
“สกู้ดเตอร์ไฟฟ้าแบบพกพา” ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme
ธีรนุช จันทโสภีพันธ์2559
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม ทั้งหมด 10  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400