โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งหมด 48 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านความเค็มของน้ำและดิน ข้อมูลและปัญหาหลักด้านความเค็มของน้ำและดิน เพื่อนำไปสู่การกำหนดหัวข้อวิจัยด้านความเค็มของน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โพยม สราภิรมย์
การแปรผันและการคาดหมายฝนกึ่งฤดูกาลถึงฤดูกาลบริเวณประเทศจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จรูญ เลาหเลิศชัย
ความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน: การศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในหินงอกและวงปีไม้จากประเทศไทยและจีน
โชติกา เมืองสง
การศึกษาไอน้ำในบรรยากาศในประเทศไทย
เสริม จันทร์ฉาย
การจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่2 (องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารปัจจุบันด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย)
อัศมน ลิ่มสกุล
การจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่2 (ด้านความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
ศุภกร ชินวรรโณ
การจัดทำรายงานสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครั้งที่ 2 (ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย)
ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านแบบจำลองภูมิอากาศท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์
การพยากรณ์ฝนล่วงหน้าในคาบเวลาฤดูกาลสำหรับประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติของความเชื่อมโยงระยะไกลในระบบมหาสมุทรกับบรรยากาศ
ปัทมา สิงหรักษ์
การศึกษาและพัฒนาการพยากรณ์อากาศรายฤดูในประเทศไทยด้วยระบบ แบบจำลอง IAP-DCP
อุษา ฮัมฟรี่
การเปลี่ยนแปลงรอบทศวรรษและระยะยาวของลมมรสุมฤดูหนาวเอเชียตะวันออกและอิทธิพลต่อคาบสมุทรอินโดจีน
อุษา ฮัมฟรี่
การหาปริมาณฝนจากภาพถ่ายดาวเทียมในบริเวณประเทศไทยและภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน
เสริม จันทร์ฉาย
การลดขนาดแบบจำลองภูมิอากาศโลกเพื่อการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวของประเทศไทย
จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์
การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลงสูงสุดในระดับลุ่มน้ำของประเทศไทยและจีน
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ผลกระทบและกลไกของปรากฏการณ์ Madden-Julian Oscilation และปรากฎการณ์ที่แปรผันภายในฤดูกาลต่อปริมาณฝนในคาบสมุทรอินโดจีน
ปัทมา สิงหรักษ์
การประมวลสถานการณ์และองค์ความรู้ด้านผลกระทบ การฟื้นตัว และการจัดการแนวปะการังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
ธรรมศักดิ์ ยีมิน
ผลกระทบของเอ็นโซ่ต่อการผันแปรของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในรอบปีบริเวณประเทศไทย
จรูญ เลาหเลิศชัย
ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา
สายัณห์ สดุดี
แบบจำลองการระบาดของโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งหมด 48  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 3
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th