ชุดโครงการ : วัสดุปลูก เพื่อการเกษตร
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : วัสดุปลูก เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 7 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาถุงปลูกชนิดย่อยสลายได้จากพอลิแลกติกแอซิด และยางธรรมชาติดัดแปร
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์2559
PDF Icon
การเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและแป้งเทอร์โมพลาสติกดัดแปร
เมธา รัตนากรพิทักษ์2559
PDF Icon
การพัฒนาการผลิตถุงเพาะ ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในระดับ up scale และการประยุกต์ใช้สำหรับพื้นที่ปลูกทางการเกษตรในประเทศไทย
อุทัย วิชัย2557
PDF Icon
การพัฒนาพลาสติกคอมโพสิทเพิ่มช่วงแสงสำหรับใช้เป็นพลาสติกคลุมแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร
วิโรจน์ ลิ่มตระการ2551
PDF Icon
การพัฒนาแผ่นฟิล์มหอมระเหยเพื่อลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล2551
PDF Icon
การพัฒนาวัสดุคลุมและออกแบบโครงสร้างโรงเรือนเพาะชำที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพพันธุ์พริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮ็อต (Super hot)
จิตติ์พร เครือเนตร2551
PDF Icon
การศึกษาและพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกผสมระหว่างพอลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ และพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นถุงเพาะปลูกพืชทางเกษตร
เมธา รัตนากรพิทักษ์2551
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :วัสดุปลูก เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 7  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400