โทรศัพท์ : 0-2278-8209
  

E-Library

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
E-Mail : Password :
ลืมรหัสผ่าน
หน้าแรก | สมัครสมาชิก | ติดต่อเรา
 
 
  ชุดโครงการ : ชุดโครงการยางพารา
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุดโครงการยางพารา ทั้งหมด 83 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบปริมาณความชื้นของไม้ยางพาราแปรรูปด้วยเทคนิคแบบไม่ทำลาย
สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
เสาจราจรล้มลุกจากยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรและลดอุบัติเหตุ
ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ
การศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกยางพาราของเกษตรกรรายย่อยจากระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวสู่ระบบผสมผสาน
วรรณดี สุทธินรากร
ตัวชี้บอกที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการรับรองการจัดการป่าไม้ของ FSC สำหรับประเทศไทย
ขวัญชัย ดวงสถาพร
การพัฒนาระบบข้อมูลยางพาราให้เป็นต้นแบบของฐานข้อมูลยางพาราเพื่อการบริหาร
มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร
การพัฒนาคู่มือและศักยภาพของผู้ทำสวนยางพาราและผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราให้ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้ในระดับนานาชาติ
ขวัญชัย ดวงสถาพร
การใช้ยางธรรมชาติในพอลิเมอร์ผสมชนิดยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็มสำหรับขอบประตูเรือหลวง
เสวียง เถื่อนบุญ
ศึกษาสมบัติและการบำบัดส้นเท้าแตกของพื้นยางรองส้นเท้าจากยางคอมปาวด์ที่มีไฮดรอกซีอพาไทต์เป็นสารตัวเติม
ฮาซัน ดอปอ
การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองระบบยางพารา
ศุภธัช ศรีวิพัฒน์
การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบยางพาราและขี้เลื่อยไม้ยางพาราสำหรับผลิตของเล่นเด็ก
ชาตรี หอมเขียว
การพัฒนาวิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตยางตีนตะขาบ
ชนะ รักษ์ศิริ
การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารเคมี-ชีวะ สำหรับพลประจำรถถังเพื่อใช้ในประเทศ
วีรชัย พุทธวงศ์
การเตรียมวัสดุดูดซับแรงกระแทกแรงสูงที่เตรียมจากยางพารา
พรศิริ แก้วประดิษฐ์
การทำนายปริมาณความชื้น ความหนาแน่น และความแข็งแรงไม้ยางพาราด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์
การศึกษาสมบัติเชิงกลและการย่อยสลายทางชีวภาพของ PLA โดยการสร้างพันธะเชื่อมโยงร่วมกับยางธรรมชาติที่มีหมู่คลอโรอะซีเตท
เพลินพิศ บูชาธรรม
การยกระดับเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยางล้อเพื่อขอรับรองมาตรฐาน UN ECE Regulation No.117
ศุภชัย หลักคำ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซียเพื่อแสวงหาแนวทางปฎิบัติที่ดีและสนองความต้องการของตลาดโลก
อัทธ์ พิศาลวานิช
การพัฒนาเนื้อดินและเคลือบสำหรับทำแบบพิมพ์เซรามิกขึ้นรูปถุงมือยางโดยวิธีการจุ่มในระดับอุตสาหกรรม
อนุชา วรรณก้อน
วัสดุกำบังรังสีนิวตรอนที่ถูกปลดปล่อยจากการฉายโฟตอนพลังงานสูงด้วยเครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชั้นของยางพาราธรรมชาติและโบรอนและชั้นของยางพาราและเหล็กออกไซด์ (Fe2O3)
ชญานิษฐ์ จำปี

แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุดโครงการยางพารา ทั้งหมด 83  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 5
 หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>> 

 
 
แผนผังเว็บไซต์
บริการ
สมัครสมาชิก E-Library
ลืมรหัสผ่าน
ร้านหนังสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์สกว.
ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยเด่น
ข่าวงานวิจัย สกว.
งานวิจัย
10 งานวิจัยที่ดาวน์โหลดมากที่สุด สุขภาพ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อุตสาหกรรม
งานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานวิจัยเกษตร งานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่
องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมสถาบัน
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง/ปกครอง
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทรัพยากร
สวัสดิภาพ สภาวะแวดล้อมทางสังคม
กลุ่มคนเป้าหมาย การท่องเที่ยว
นักวิจัยรุ่นเยาว์ อื่นๆ
ติดต่อเรา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8209
โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : elibrary@trf.or.th