ชุดโครงการ : นวัตกรรมการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : นวัตกรรมการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทั้งหมด 1 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันมะพร้าวลอริคต่ำเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :นวัตกรรมการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทั้งหมด 1  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400